Competitiedag 1

WODs


WOD 1

WOD 1A
10 minuten time cap:
 • 1,5 km hardlopen
 • 30 toes to bar
 • 30 kettlebell thrusters (2x24/2x16)
1 minuut rust
Direct daarna WOD 1B
4 minuten AMRAP:
 • 12 dumbbell snatches, alternating (30/20)
 • 5m handstand walk (heen)
 • 5m handstand walk (terug)
Mannen gebruiken 2x24kg en vrouwen gebruiken 2x16kg voor de kettlebell thrusters.

Mannen gebruiken 1 dumbbell van 30kg en vrouwen 1 dumbbell van 20 kg voor de dumbbell snatches.

WOD 2

6 minuten 1RM ÈÈn herhaling bear-complex:
Mannen gebruiken een 20kg barbell en vrouwen gebruiken 15kg barbell voor het bear-complex.

WOD 3

7 minuten time cap:
 • Buy-in: 100 double-unders
 • 21-15-9
  - deadlifts (100/70)
  - ring dips
 • Buy-out: 100 double-unders
Mannen gebruiken 100kg en vrouwen gebruiken 70kg voor de deadlifts.

wod 4

16 minuten time cap:
 • 20 chest to bar pull-ups
 • 20 overhead squats (70/45)
 • 20 burpee box jumps up&over (60cm/60cm)
 • 20 shoulder to overhead (70/45)
 • 40 pistols, alternating
 • 20 shoulder to overhead (70/45)
 • 20 burpee box jumps up&over (60cm/60cm)
 • 20 overhead squats (70/45)
 • 20 chest to bar pull-ups
Mannen gebruiken 70kg en vrouwen gebruiken 45kg voor de overhead squats en shoulder to overhead.

Mannen en vrouwen gebruiken een box van 60 cm voor de burpee box jumps up&over.

Mail ons


Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur ons dan een mail: info@tiglon.nl

Volg ons


Nieuwsbrief