Reglement TIGLON Series


 

Hoofdstuk 1: TIGLON Series.

1.1 Het reglement is geen statisch document. TIGLON series mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Het actuele reglement is altijd te vinden op www.TIGLON.nl

1.2 TIGLON Series is een Nederlandse sportcompetitie met meerdere wedstrijden verspreid over een jaar.

1.3 Alleen leden van officiële affiliates in Nederland mogen deelnemen aan de competitie.

1.4 Een wedstrijd bestaat uit een kwalificatiewedstrijd in de eigen box en een landelijke competitiedag waarvoor kwalificatie vereist is.

Hoofdstuk 2: Algemene regels competitie.

2.1 De atleet doet de kwalificatiewedstrijd bij de officiële affiliate waarbij hij of zij is aangesloten.

2.2 De kwalificatiewedstrijd bestaat uit één of meerdere workouts. Alle workouts moeten binnen 1 dag(deel) gedaan worden in de door TIGLON Series aangegeven volgorde.

2.3 Meerdere pogingen wagen is toegestaan mits alle workouts binnen dezelfde dag uitgevoerd worden en álle workouts over worden gedaan in de aangegeven volgorde.

2.4 De organisatie van de affiliate waarbij een deelnemer is aangesloten is verantwoordelijk voor het indienen van de score(s) van de workout(s) vóór de daarvoor aangegeven deadline.

2.5 Deelname aan TIGLON Series is op eigen risico. De organisatie van TIGLON Series aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de competitie.

2.6 Deelname aan de TIGLON Series is vanaf 15 jaar. Ben je onder de 18 jaar dan dient een van je ouders een mail te sturen naar: info@tiglon.nl met toestemming voor je deelname.

2.7 Indien er een gelijk aantal punten of ranking wordt behaald dan is het aantal eerste plaatsen beslissend, daarna het aantal tweede plaatsen enz. Is er dan nog geen beslissing dan is de uitslag of ranking van de kwalificatie beslissend.

Hoofdstuk 3: Aanvullende regels individuele competitie.

3.1 De eerste 40 mannen en eerste 30 vrouwen uit de ranking van de eerste kwalificatieweek plaatsen zich voor de eerste landelijke competitiedag. Voor de tweede competitiedag volgt opnieuw een kwalificatieweek, de eerste 40 mannen en eerste 30 vrouwen uit de ranking van de tweede kwalificatieweek plaatsen zich voor de tweede landelijke competitiedag enz..

3.2 Tijdens de landelijke competitiedag kunnen alle 40/30 atleten competitiepunten verdienen.

3.3 De man en vrouw met de meeste competitiepunten na alle competitiewedstrijden van dat jaar, wint de individuele competitie.

3.4 Wanneer een atleet de uitnodiging voor de competitiedag niet accepteert wordt de volgende persoon in de ranking uitgenodigd voor deelname tot maximaal de 50e plaats in de kwalificatie ranking voor mannen en tot maximaal 40e plaats in de kwalificatie ranking voor vrouwen.

Hoofdstuk 4: Algemene regels atleet.

4.1 Om deel te nemen aan de competitie dient de affiliate waar je lid bent te zijn aangesloten bij TIGLON Series. Atleten kunnen zich inschrijven via www.TIGLON.nl.

4.2 Atleten hebben de mogelijkheid zich in te schrijven per losse kwalificatiewedstrijd of direct voor alle kwalificatiewedstrijden.

4.3 De inschrijving is definitief wanneer de registratie is bevestigd en het te betalen bedrag is voldaan.

4.4 Bij annulering restitueert de TIGLON Series geen deelname gelden.

4.5 Onsportief gedrag, zoals ruzie maken met een organisator of Judge of welke vorm van verbaal en nonverbaal gedrag dat oneer biedt aan andere atleten, organisatoren, vrijwilligers, toeschouwers en/of trainers zijn redenen om een atleet te straffen in de vorm van een penalty, schorsing, diskwalificatie, verwijdering van het evenement, ontzegging van toekomstige evenementen, en/of juridische stappen.

4.6 Elke actie die ervoor zorgt dat een andere atleet niet de mogelijkheid heeft om op een eerlijke manier deel te nemen aan de wedstrijd is niet toegestaan. (bijvoorbeeld: sabotage of verwisselen van materiaal/uitrusting, weigeren van het opvolgen van instructies van de Judge.)

4.7 Atleten zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun coach en supporters. Als de intentie van het gedrag als onsportief of storend wordt beoordeeld door TIGLON Series, gelden voor de coach, supporter en/of atleet dezelfde mogelijke maatregelen als in regel 4.5.

4.8 Een atleet dient zich te kunnen legitimeren wanneer hier om gevraagd wordt door de organisatie.

4.9 Alle verstrekte informatie vanuit de atleet, zoals registratie en scores, dienen naar volledige waarheid te zijn.

4.10 Gebrek aan integriteit, vals spelen en/of omzeilen van het reglement kunnen leiden tot diskwalificatie.

4.11 Wanneer je tijdens het seizoen wil wisselen van affiliate is dit alleen mogelijk als allebei de affiliates daar mee instemmen. Dit dienen de boxen per email aan te geven bij de organisatie via: info@tiglon.nl. Wanneer een of allebei de affiliates niet akkoord gaat dien je jezelf opnieuw aan te melden voor de kwalificatieweken bij je nieuwe affiliate. (Tip: ben je van plan te gaan wisselen van affiliate, meld je dan aan per losse kwalificatieweek.)

Hoofdstuk 5: Regels kwalificatie.

5.1 De kwalificatieperiode start altijd op een woensdag vanaf 20:00 ('s avonds). Op dit tijdstip worden de workout(s) en standaarden bekendgemaakt. De kwalificatieperiode loopt tot de volgende woensdag 12:00 ('s middags). Aanmelden voor de betreffende kwalificatieweek kan tot sluiting van de kwalificatieweek.

5.2 Wanneer je deelneemt aan de kwalificatieworkouts is het verplicht gejureerd te worden door een judge die onder leiding valt van de verantwoordelijke persoon voor de judges binnen de aangesloten affiliate. Hierbij moeten de officiële scorekaarten, opgesteld door de TIGLON Series, worden gehanteerd. De scorekaarten dienen volledig en naar waarheid ingevuld te zijn. De scorekaarten moeten bewaard worden en kunnen door de organisatie opgevraagd worden ter controle.

5.3 Elke atleet doet de workout(s) bij zijn affiliate in de vooraf aangegeven volgorde en allemaal binnen één dag(deel).

5.4 De atleet is verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij zijn/haar box om de kwalificatiewedstrijd te doen.

5.5 Het is toegestaan dat een atleet de kwalificatieworkouts bij een andere affiliate doet dan waar hij of zij is aangesloten. Dit moet wel een affiliate zijn die ook is aangesloten bij de TIGLON Series. De affiliate waarbij een atleet is aangesloten is verantwoordelijk voor de vallidatie van de scores. Voor de communicatie van scores tussen de affiliates dienen de officiële volledig ingevulde scorekaarten, opgesteld door de TIGLON Series, overhandigd te worden. Wanneer een atleet besluit de kwalificatieworkouts bij een andere affiliate te doen dan waar hij/zij lid is dienen allebei de boxen daarmee in te stemmen. Wanneer een atleet besluit de kwalificatie workouts te doen bij een affiliate die niet is aangesloten bij de TIGLON Series dient hij/zij vooraf toestemming te vragen van de TIGLON Series organisatie.

5.6 De atleet dient zich aan de vooraf aangegeven standaarden van de bewegingen te houden.

5.7 De atleet dient de instructies van de Judge op te volgen.

5.8 Elke herhaling die niet voldoet aan de standaarden en normen telt niet mee als score.

5.9 De atleet is zelf verantwoordelijk om de standaarden van de bewegingen duidelijk te laten zien aan de Judge (niet duidelijk = no- rep).

5.10 In discussie gaan met een Judge is niet toegestaan.

5.11 Fysieke beperkingen die de bewegingsstandaarden belemmeren (zoals het niet kunnen uitvoeren van een volledige lockout in de elleboog) dienen voorafgaand aan de workout(s) getoond te worden aan de Judge. De Judge beoordeelt in overleg met de Head Judge of box eigenaar of de beperking toelaatbaar is of niet.

5.12 Judges mogen geen competitiemateriaal aanraken tenzij het materiaal mogelijk de veiligheid van iemand in gevaar brengt.

5.13 Niet naleven van instructie van de Judge, tegenspreken, vernederen of in verlegenheid brengen is niet toegestaan. Dit kan resulteren in een penalty, schorsing, diskwalificatie, verwijdering van het evenement, ontzegging van toekomstige evenementen, en/of juridische stappen. Dit geldt ook voor coaches en supporters.

5.14 De atleet dient gepast gekleed te zijn. Hierbij mag geen kleding worden gedragen waardoor de bewegingsstandaarden niet juist te jureren zijn. Middelen die veiligheid en/of comfort bieden zijn toegestaan, zolang dit geen voordeel biedt ten opzichte van andere atleten. Niet toegestaan: grip bevorderende middelen, straps en gewichtsondersteunende middelen. Wel toegestaan (na controle van head-Judge): magnesium, normale sport tape, pols bandjes (voor ondersteuning van het gewricht, niet voor grip bevordering), ondersteunende riem, handbescherming, knie-(etc.) banden. Grip bevorderende materialen verwerkt in handschoenen zoals rubber/siliconen zijn niet toegestaan, handbescherming zoals leer is wel toegestaan.

5.15 De box-eigenaar of box ambassadeur is verantwoordelijk voor de Judges tijdens de kwalificatieworkouts en is, in samenwerking met de verantwoordelijke Judge, eindverantwoordelijk voor het handhaven van de standaarden van de bewegingen en het bijhouden van de score.

5.16 De Judge, Head Judge en affiliate eigenaren mogen een atleet laten stoppen tijdens de competitie wanneer hij of zij het risico van het oplopen van een serieuze blessure aan zichzelf te hoog achten.

5.17 Alle ingezonden resultaten van de kwalificatieworkouts zijn officieus en worden na goedkeuring van de TIGLON Series organisatie bevestigd en gepubliceerd.

5.18 Na bekendmaking van de kwalificatiescores op woensdag-avond kunnen de deelnemers eventuele fouten in de scores tot de daaropvolgende donderdag 16:00 melden bij de organisatie.

5.19 De kwalificatieworkouts kunnen per workout gescaled worden. Wanneer je er voor kiest om een workout te scalen kom je in de ranking onder alle mensen die minimaal 1 herhaling hebben gehaald in de RX versie.

5.20 Het is alleen toegestaan om de workouts te scalen met de door de organisatie aangegeven standaarden voor de workout.

5.21 Wildcard: Met een wildcard ben je automatisch gekwalificeerd voor een competitiedag. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je in de top 3 van de overall competitie bent geëindigd van het vorige seizoen óf je hebt 1 competitiedag gewonnen in de laatste 2 seizoenen. Als je in aanmerking komt dien je zelf contact op te nemen met de organisatie met een goede motivatie en de intentie om aan alle competitiedagen mee te doen. Je komt vervolgens op de competitiedag onderaan de deelnemerslijst te staan en start in de eerste heat. De organisatie heeft altijd het recht om een uitzondering op bovenstaande regel toe te passen.

 

Hoofdstuk 6: Regels landelijke competitiedag.

6.1 De top 40 mannen en top 30 vrouwen uit de ranking van de kwalificatiewedstrijd plaatsen zich voor de landelijke competitiedag.

6.2 Deelname kosten voor de competitiedag bedragen €50,-. de prijs is inclusief 1 coach

6.3 De landelijke competitiedagen vinden plaats op een locatie die door de TIGLON Series organisatie wordt bepaald.

6.4 De competitiedag bestaat uit meerdere events binnen één dag.

6.5 De scoring per event gaat via een punten systeem. Dit bestaat uit een 50-punten, 100-punten of 150-punten event (zie tabel A). Om punten te kunnen scoren moet minimaal een herhaling gemaakt worden in het event.

6.6 Voorafgaand aan de competitiedag krijgen de gekwalificeerde atleten een programma met het tijdschema en de locatie(s) waar de atleten verwacht worden.

6.7 De briefing van de competitiedag events vindt plaats op de zaterdag voor de competitiedag vanaf 19:00 uur 's avonds. Alle deelnemende atleten dienen aanwezig te zijn bij de briefing.

6.8 De atleten dienen zich aan dit programma te houden.

6.9 TIGLON Series mag atleten diskwalificeren die zich niet aan het programma houden.

6.10 TIGLON Series mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het programma mits atleten hiervan op de hoogte worden gesteld.

6.11 Elke atleet krijgt voor elk event een Judge of Judge team toegewezen uit het vooraf geselecteerde Judge team.

6.12 De Head Judge is verantwoordelijk voor het handhaven van de standaarden van de bewegingen en het bijhouden van de score.

6.13 Tijdens de start van een finale event van de TIGLON Series competitiedag is een deelnemer verplicht het TIGLON Series t-shirt te dragen verkregen bij aanmelding van de betreffende competitiedag.

6.14 De atleet is verplicht om voorafgaand aan de landelijke competitiedag een fysieke beperking kenbaar te maken aan de organisatie van de TIGLON Series.

6.15 De Judge, Head Judge en de organisatie van TIGLON Series mogen een atleet laten stoppen tijdens de competitie wanneer hij of zij het risico van het oplopen van een serieuze blessure aan zichzelf te hoog achten.

6.16 Scores die aangegeven worden voor het verloop van de wedstrijd zijn officieus en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De officiële scores worden gepubliceerd door de Head Judge.

6.17 Prijzengeld: Voor de top 10 per categorie op het einde van het seizoen wordt er prijzengeld beschikbaar gesteld:

1e: €1500,-

2e: €750,-

3e: €500,-

4e: €250,-

5e: €200,-

6e: €150,-

7e: €100,-

8e: €100,-

9e: €100,-

10: €100,-

Hoofdstuk 7: Protesten.

7.1 Voordat een protest kan worden ingediend, dient eerst, indien mogelijk, een gesprek plaats te vinden tussen de protestant en de beschuldigde in aanwezigheid van een TIGLON organisator/ Head Judge die hoor en wederhoor toepast en bemiddelt met als doel tot een oplossing van het geschil te komen. In het geval TIGLON partij is, zal een onafhankelijke derde het gesprek voeren. Mocht de protestant desondanks toch besluiten formeel protest in te dienen, dan gelden onderstaande bepalingen.

7.2 Het indienen van protesten is voorbehouden aan: deelnemers aan de TIGLON Series. Voor minderjarigen dienen protesten te worden ingediend door een ouder of voogd.

7.3 Protesten en de reactie hierop door de beschuldigde moeten schriftelijk aansluitend aan het voornoemde gesprek worden ingevuld en ingediend bij de organisatie van de TIGLON Series.

7.4 Protesten moeten uiterlijk dertig minuten na het voorval gemeld worden.

7.5 De organisatie van de TIGLON Series accepteert geen beeldmateriaal van buitenaf.

7.6 Daar waar het reglement niet voorziet, bepaalt de hoofd organisatie en/of Head Judge.

 

Tabel A 50/100/150-punten score systeem voor een competitie workout/event

Puntensysteem:   
 50 pnt event 100 pnt event150 pnt event
plaatspuntenpuntenpunten
150100150
24794141
34488132
44284126
54080120
63876114
73672108
83468102
9326496
10306090
11295887
12285684
13275481
14265278
15255075
16244872
17234669
18224466
19214263
20204060
21193857
22183654
23173451
24163248
25153045
26142842
27132639
28122436
29112233
30102030
3191827
3281624

Mail ons


Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur ons dan een mail: info@tiglon.nl

Volg ons


Nieuwsbrief